Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

2010-02-27

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych i Prezes Towarzystwa Przyjaciół Lasu ogłosili szóstą edycję ogólnopolskiego konkursu "Czysty Las", obejmującą rok szkolny 2009/2010. Konkurs jest adresowany do placówek oświatowych wszystkich typów. W tym roku proponowane są aż cztery kategorie konkursowe.

 

2010-02-26

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie w dniach 13-14 maja 2010 r. organizuje IV Ogólnopolski Konkurs "Bajarze z Leśnej Polany", na najlepszą gawędę związaną tematycznie z kulturą ekologiczną i wiedzą o lesie. Zgłoszenia osób chętnych do udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 20 kwietnia na adres: Ośrodek Kultury Leśnej, ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów.

2010-02-26

Trwają przygotowania do europejskiego konkursu wiedzy o lasach "Young People in European Forests" YPEF 2010. Konkurs odbędzie się w roku szkolnym 2010/2011. Inicjatorami konkursu są jego polscy współorganizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Lasu i PGL Lasy Państwowe. Wkrótce ruszy strona konkursowa www.ypef.eu.

2010-02-26

W dniach 23-24 marca 2010 r. w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej SGGW w Rogowie odbędzie się VI konferencja z cyklu "Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie". Tematem konferencji będzie "Unia Europejska dla zachowania różnorodności biologicznej polskich lasów".

2010-02-18

Tegoroczna zima z powodu mrozu i dużej ilości opadów śniegu utrudnia życie nie tylko nam, ale również mieszkańcom naszych lasów. W dawnych czasach zwierzęta musiały radzić sobie same i radziły sobie bardzo dobrze bez pomocy człowieka. W ostatnim stuleciu zaczęto dokarmiać zwierzynę, aby poprawić jej warunki bytowania.

2009-10-15

   W dniu 10 października 2009 r. w Leśnym Arboretum w Kudypach członkowie Koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu Las Kudypski  wspólnie z Caritas Archidiecezji Warmińskiej, opiekującym się Hospicjum w Olsztynie, obchodzili "Dzień Drzewa", sadząc "drzewko dla pokoju". Tym razem była to sadzonka orzecha szarego.

2009-10-13

Drodzy uczestnicy konkursu "Czysty Las"!

Finał konkursu już został rozstrzygnięty, komisja miała naprawdę trudny wybór spośród wielu świetnych prac - w tym roku przyznaliśmy wyjątkowo dużo nagród ex aequo. Gratuluję zarówno nauczycielom, jak i uczniom wszystkich szkół biorących udział w konkursie.

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.