Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

2009-10-13

Drodzy uczestnicy konkursu "Czysty Las"!

Finał konkursu już został rozstrzygnięty, komisja miała naprawdę trudny wybór spośród wielu świetnych prac - w tym roku przyznaliśmy wyjątkowo dużo nagród ex aequo. Gratuluję zarówno nauczycielom, jak i uczniom wszystkich szkół biorących udział w konkursie.

Ze zwycięzcami spotkamy się na początku listopada podczas uroczystego rozdania nagród, a ze wszystkimi Wami w następnych konkursach i innych działaniach dla dobra polskich lasów.

Prof. Tomasz Borecki
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Lasu

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.