Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

Koło Las Kudypski

 

 

 Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 12 listopada 2017 r. zmarł

 

Ś.P.

mgr inż. Witold Szumarski


wspaniały Człowiek, członek Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Prezes Koła „Las Kudypski”

 

Cześć Jego pamięci

 

członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Lasu

 

 

 

 

Zarząd TPL Koło „Las Kudypski”

Bożenna Saniewska – V-ce Prezes tel. 503 167 753

e:mail bozsan48@wp.pl

Jerzy Korzeniewski – V-ce Prezes tel. 604 997 066

e:mail jurek143087@op.pl

Teresa Bartkowska – skarbnik tel. 502 164 052

e:mail b.teresa1@op.pl

Wiktoria Chodos – sekretarz tel. 607 352 955

e:mail krystyna-chodos@wp.pl

 

 

strona internetowa Koła: www.tpl.org.pl/kudypy

Adresy Zarządu Głównego TPL

Sekretariat: ul.Czerwonych Maków 12/22

01-493 Warszawa

adres e-mail: sekretariat@tpl.org.pl

strona internetowa: http://tpl.org.pl

 

 

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.