Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Książki dla Kół Szkolnych TPL

11/09/2023

Dzień dobry,

Proponujemy Kołom Szkolnym Towarzystwa Przyjaciół Lasu nieodpłatnie książki kolorowanki dla najmłodszych oraz wspaniałą książkę „Las – człowiek ...człowiek – las”

dla uczniów szkół ponadpodstawowych:             

Konkurs „Las w poezji” wraca!

14/11/2022

W czwartek 27 października 2022 r., po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, odbył się XIII Konkurs Recytatorski "Las w poezji". Organizatorami przedsięwzięcia było Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” w Zawadzkiem, Nadleśnictwo Zawadzkie i Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem.Do prezentacji wierszy przystąpiło 72 uczestników w czterech kategoriach wiekowych, reprezentujących placówki oświatowe z terenu administracyjnego Nadleśnictwa Zawadzkie.Głównymi celami konkursu było rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody, rozpowszechnianie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej, kształtowanie zainteresowań uczniów oraz stworzenie młodym artystom możliwości prezentacji na podstawie znanych utworów literackich. Uczestników, podzielonych na cztery kategorie wiekoweoceniało jury, w składzie którego zasiedlinauczyciele poloniści, przedstawiciele Rady Rodziców, Nadleśnictwa Zawadzkie oraz Koła TPL, biorąc pod uwagę między innymi opanowanie tekstu na pamięć, dykcję, intonację i dobór środków przekazu artystycznego. Uczniowie prezentowali się na scenie wykorzystując liczne rekwizyty i przepiękne przebrania.

...

Już wkrótce nowy konkurs!

"Najwyższe drzewo"

Zapraszamy!

Konkurs „Nasz przewodnik po Parku Narodowym” w 2022 roku

Uprzejmie informujemy, że konkurs „Nasz przewodnik po Parku Narodowym” zostaje zawieszony. Ponownie zaprosimy do konkursu na początku marca 2022. Przewidywany termin nadsyłania zgłoszeń - do 30 kwietnia 2022 zaś termin nadsyłania prac - do 11 czerwca 2022. Terminy mogą zostać zmienione w zależności od stanu pandemii.

Pokażmy nasze piękne Parki Narodowe. Zapraszamy!

Przedłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń do konkursu Nasz przewodnik po Parku Narodowym do 26 czerwca 2020 r.

04/03/2020

Na prośbę zainteresowanych termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu Nasz przewodnik po Parku Narodowym został przedłużony do 26 czerwca 2020 r. Podkreślamy, że termin przyjmowania prac nie ulegnie zmianie!

Ogłaszamy nowy konkurs Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Nasz przewodnik po Parku Narodowym”!

15/01/2020

Konkurs będzie polegał na przygotowaniu edukacyjnej prezentacji multimedialnej pt: „Nasz przewodnik po Parku Narodowym” ukazującej unikalne walory przyrodnicze i kulturowe wybranego parku narodowego, jego różnorodność biologiczną, bogactwo przyrody nieożywionej i specyfikę krajobrazu, walory edukacyjne, turystyczne, naukowe itp.

W celu wzięcia udziału w konkursie należy do 6 marca 2020 r. drogą e-mailową na adres konkurs@tpl.org.pl przesłać zgłoszenie szkoły.

Liczymy na Waszą pomysłowość!

 

Regulamin konkursu dostępny jest po kliknięciu bannerka:

Formularz zgłoszeniowy:  Formularz wysyłkowy:

Finał krajowy konkursu "Young People in European Forests - Młodzież w Lasach Europy” - edycja 2018

22/05/2018

Dnia 22 maja 2018 r . w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się Finał Krajowy VIII edycji Międzynarodowego Konkurs u YPEF Young People in European Forests – Młodzież w Lasach Europy 2017/2018 w Polsce.

Fot. Martyna Majda.

Na podstawie wyników z eliminacji do etapu finałowego zakwalifikowano 21 trzyosobowych zespołów (w tym jeden dwuosobowy), z których wszystkie zgłosiły się do konkursu finałowego.
W wyniku oceny wypełnionych prac testowych stworzono listę rankingową zespołów.
Do wzięcia udziału w finale europejskim na Litwie został zakwalifikowany zespół reprezentujący II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu pod opieką Pani Bogumiły Bąk, w składzie: Karolina Kubala, Dominika Gali, Artur Handziuk. Dokładne informacje o finale europejskim prześlemy niebawem bezpośrednio do zainteresowanych.
Serdecznie gratulujemy WSZYSTKIM UCZESTNIKOM zmagań finałowych a w szczególności zespołom z pierwszych 6 miejsc, które osiągnęły wysokie wyniki punktowe. 

Informacja o finale konkursu "Young People in European Forests - Młodzież w Lasach Europy” - edycja 2018

15/05/2018

Szanowni Państwo,
w imieniu Komisji Krajowej europejskiego konkursu "Young People in European Forests - Młodzież w Lasach Europy” – edycja 2018, serdecznie gratulujemy zespołom zakwalifikowania się do finału. Komisja nie miała łatwego zadania - wiele prac reprezentowało wysoki poziom. Na szczególne uznanie zasługiwały pokazy wskazujące na zaangażowanie uczestników, ich przemyślenia (zwłaszcza nieszablonowe) oraz inwencję w ukazanie zjawisk. Gratulujemy uczestnikom i nauczycielom!

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.