Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

Konkurs „Las w poezji” wraca!

14/11/2022

W czwartek 27 października 2022 r., po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, odbył się XIII Konkurs Recytatorski "Las w poezji". Organizatorami przedsięwzięcia było Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” w Zawadzkiem, Nadleśnictwo Zawadzkie i Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem.Do prezentacji wierszy przystąpiło 72 uczestników w czterech kategoriach wiekowych, reprezentujących placówki oświatowe z terenu administracyjnego Nadleśnictwa Zawadzkie.Głównymi celami konkursu było rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody, rozpowszechnianie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej, kształtowanie zainteresowań uczniów oraz stworzenie młodym artystom możliwości prezentacji na podstawie znanych utworów literackich. Uczestników, podzielonych na cztery kategorie wiekoweoceniało jury, w składzie którego zasiedlinauczyciele poloniści, przedstawiciele Rady Rodziców, Nadleśnictwa Zawadzkie oraz Koła TPL, biorąc pod uwagę między innymi opanowanie tekstu na pamięć, dykcję, intonację i dobór środków przekazu artystycznego. Uczniowie prezentowali się na scenie wykorzystując liczne rekwizyty i przepiękne przebrania.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych:
Kategoria - dzieci przedszkolne:
•    I miejsce Ewelina z PP nr 3 w Zawadzkiem
•    II miejsce Agata z PP w Kielczy
•    III miejsce Magda z PP nr 3 w Zawadzkiem
Wyróżnienia otrzymały: Karolina z PP nr 2 w Zawadzkiem oraz Wiktoria z Akademii Przedszkolaka w Żędowicach.
Kategoria - uczniowie kl. I-III:
•    I miejsce Bartłomiej z PSP w Kielczy
•    II miejsce Marta z PSP w Jemielnicy
•    III miejsce Dominikaz PSP nr 1 w Kolonowskiem
Wyróżnione zostały: Laura z PSP Zawadzkiem i Kinga Gładki z PSP w Jemielnicy.
Kategoria - uczniowie kl. IV-VI:
•    I miejsce Anna z PSP w Zawadzkiem
•    II miejsce Lena z PSP nr 1 w Kolonowskiem
•    III miejsce Karolina z PSP w Zawadzkiem
Wyróżnione zostały: Martyna z PSP w Żędowicach i Martyna ka z PSP w Zawadzkiem
Kategoria - uczniowie kl. VII-VIII i szkół ponadpodstawowych:
•    I miejsce otrzymała Magdalena z NSP w Bzinicy Starej
•    II miejsce Martyna z PSP w Żędowicach
•    III miejsce Hanna  z PSP w Żędowicach
Wyróżnione zostały: Marta z PSP w Zawadzkiem i Lena z PSP w Żędowicach

Konkurs wzbogaciła prezentacja multimedialna o tematyce przyrodniczej przygotowana przez Panią Jolantę Zajączkowską, nauczycielkę przyrody z PSP Zawadzkie oraz jej męża. Czas oczekiwania na wyniki  skrócił występ utalentowanej Leny Zientek, uczennicy z PSP w Żędowicach, która kształci się wokalnie pod kierunkiem Pani Małgorzaty Rabickiej. Nagrody w konkursie ufundowało Nadleśnictwo Zawadzkie. Ogromne podziękowania należą się zaangażowanej grupie nauczycieli z PSP w Zawadzkiem, Zarządowi TPL, opiekunom grup i wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie i organizację konkursu.

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.