Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

Ogłaszamy nowy konkurs Towarzystwa Przyjaciół Lasu „Nasz przewodnik po Parku Narodowym”!

15/01/2020

Konkurs będzie polegał na przygotowaniu edukacyjnej prezentacji multimedialnej pt: „Nasz przewodnik po Parku Narodowym” ukazującej unikalne walory przyrodnicze i kulturowe wybranego parku narodowego, jego różnorodność biologiczną, bogactwo przyrody nieożywionej i specyfikę krajobrazu, walory edukacyjne, turystyczne, naukowe itp.

W celu wzięcia udziału w konkursie należy do 6 marca 2020 r. drogą e-mailową na adres konkurs@tpl.org.pl przesłać zgłoszenie szkoły.

Liczymy na Waszą pomysłowość!

 

Regulamin konkursu dostępny jest po kliknięciu bannerka:

Formularz zgłoszeniowy:  Formularz wysyłkowy:

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.