Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Konkurs „Nasze Nadleśnictwo”

21/03/2016

ImagePrzyjmowanie zgłoszeń do konkursu Nasze Nadleśnictwo zostało zakończone.
Zgodnie z regulaminem termin zgłoszeń minął 18 marca 2016 roku. Z terenu całej Polski zgłosiło się 458 placówek. Oczekujemy na wybrane prace do 30 kwietnia 2016 roku.

 

Finalna baza zgłoszeń:

                               

*baza została ułożona alfabetycznie według nazwiska koordynatora

Przedłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń do konkursu YPEF

15/03/2016

ImageUprzejmie informujemy, że termin przyjmowania zgłoszeń do Międzynarodowego Konkursu YPEF „Young People in European Forests - Młodzież w Lasach Europy” został przedłużony do 31 marca 2016 r.

VIII REJONOWY KONKURS RECYTATORSKI „Las w poezji ”

15/03/2016

"Tylko drzewom w lesie wszystko można powiedzieć…"

W dniu 9.03. 2016r w Kinoteatrze w Zawadzkiem odbył się VIII Rejonowy Konkurs Recytatorski „Las w poezji”.

Już ponad 400 zgłoszeń do konkursu „Nasze Nadleśnictwo”

14/03/2016

 

Do 14 marca z całej Polski zgłosiły chęć uczestnictwa w konkursie 1225 zespołów z 443 placówek. Przypominamy, że jeszcze tylko 4 dni czekamy na zgłoszenia!

Znamy zwycięzców III-go Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Lesie w gminie Dywity

 

Przedłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń konkursu Nasze Nadleśnictwo do 18 marca 2016 r.

04/03/2016

Na prośbę zainteresowanych termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu „Nasze Nadleśnictwo” został przedłużony do 18 marca 2016 r.

Konkurs Leśna Rodzina

02/03/2016

Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu Leśna rodzina zostało zakończone.
Zgodnie z regulaminem termin zgłoszeń minął 21 lutego 2016 roku. Z terenu całej Polski zgłosiło się 587 placówek. Oczekujemy na wybrane prace do 15 kwietnia 2016 roku.

Jak pisać prezentacje YPEF - odpowiedzi na pytania

25/02/2015

Szanowni Państwo,

mając na uwadze sugestie nauczycieli i uczestników konkursu YPEF w Polsce i innych krajach europejskich wprowadziliśmy w tym roku zmiany w formule eliminacji do konkursu w Polsce, czyniąc je bez wątpienia bardziej atrakcyjnymi i efektywnymi. Zespoły uczestniczące w konkursie przygotowują prezentacje multimedialne związane z tematem „Forest in Poland and Europe. Characteristics and management”. Przygotowanie prezentacji wyzwala w zespole samodzielność, pozwala na znacznie skuteczniejsze przyswojenie większej wiedzy, uczy analitycznego ujęcia tematu i znacznie lepiej przygotowuje zespół do finału europejskiego, którego uczestnicy będą poddani podobnemu zadaniu w międzynarodowych zespołach.

Pytania może budzić zakres tematyczny prezentacji. Zgodnie z regulaminem praca może stanowić ogólne omówienie tematu lub może skupić się na jednym z aspektów zagadnienia wybranym przez zespół.

Dla przykładu prezentacja może stanowić krótki opis

  • Charakterystyki znanego młodzieży lasu na tle regionu,Polski czy Europy
  • Popularnych i rzadkich gatunków flory i fauny w jednym z krajów lub w regionie
  • Gatunków chronionych i ich siedlisk
  • Lesistości danego kraju lub całej Europy i jej zmian
  • Obszarów Natura 2000
  • Parków Narodowych
  • Struktury własności leśnej i dostępności lasów
  • Wielkości pozyskania surowca drzewnego w różnych formach własności
  • Funkcji pozaprodukcyjnych i wiązania CO2

Zachęcamy do wskazania relacji między poszczególnymi elementami np. wielkość zalesienia i jego zmian lub wielkość pozyskania surowca drzewnego w zależności od struktury własności leśnej i struktury wiekowej lasów.

Odpowiadając na pojawiające się pytania o zasady oceny chcielibyśmy zapewnić, że oprócz wiedzy zawartej w krótkich prezentacjach liczyć się będzie inwencja. Prezentacje powinny być wyrazem osobistego zaangażowania młodych autorów a nie tylko popisem możliwości programu komputerowego.

Liczymy, że wzorem ubiegłych lat nauczyciele koordynatorzy roku otoczą opieką uczestników konkursu i zachęcą ich do samodzielnej pracy.

Z poważaniem
Andrzej Kawalec
Michał Orzechowski
Międzynarodowa Komisja YPEF

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.