Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

2010-10-22

W dniu 21 października w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Ruchu Obrony Lasów Polskich w sprawie gospodarki leśnej, w szczegółności w sprawie projektu włączenia PGL Lasy Państwowe do sektora finansów publicznych. W spotkaniu uczestniczyli liczni przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Lasu.

2010-10-22

Prezes TPL prof. dr hab. Tomasz Borecki  udzielił wywiadu dwutygodnikowi Środowisko. "Trzeba robić wszystko,żeby Lasy Państwowe zostały poza sektorem finansów publicznych. To, że Polska może dzisiaj  poszczycić się dobrymi lasami, jednymi z lepszych w Europie, to, że mamy dobrze zagospodarowane lasy, jest m.in. efektem ich samodzielności finansowej."

2010-10-09 GRZYBOBRANIE – październik 2010 r.

W sobotę 9 października br. przy rześkiej, słonecznej pogodzie w lasach Nadleśnictwa Borne Sulinowo odbyło się II Grzybobranie Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Imprezę zorganizowało Koło TPL w Szczecinku przy współudziale: Domu Pomocy Społecznej (DPS) oraz Zespołu Szkół im.

2010-10-04

W dniach 29.09 - 01.10.2010 r. odbyły się w Jedlni-Letnisku warsztaty dla liderów edukacji leśnej w Lasach Państwowych.
W spotkaniu uczestniczył lider Forest Pedagogics pan Thomas Baschny z Austrii, a także przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Lasu Andrzej Kawalec i Robert Tomusiak.

2010-10-01

Rozstrzygnięta została VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Czysty Las"!
Dzisiaj zakończyła prace Centralna Komisja Konkursowa. 
Przeczytaj załączony protokół. 

2010-09-30 VI edycja konkursu "Czysty las"

2010-09-27

Towarzystwo Przyjaciół Lasu składa wyrazy głębokiego współczucia rodzinom ofiar katastrofy autokaru wiozącego leśników Nadleśnictwa Złocieniec, do której doszło pod Berlinem w dniu 26 września br.

2010-09-23

Stanowisko Towarzystwa Przyjaciół Lasu w sprawie projektu włączenia PGL Lasy Państwowe do sektora finansów publicznych.
 

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.