Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

2010-02-18

Tegoroczna zima z powodu mrozu i dużej ilości opadów śniegu utrudnia życie nie tylko nam, ale również mieszkańcom naszych lasów. W dawnych czasach zwierzęta musiały radzić sobie same i radziły sobie bardzo dobrze bez pomocy człowieka. W ostatnim stuleciu zaczęto dokarmiać zwierzynę, aby poprawić jej warunki bytowania.

2009-10-15

   W dniu 10 października 2009 r. w Leśnym Arboretum w Kudypach członkowie Koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu Las Kudypski  wspólnie z Caritas Archidiecezji Warmińskiej, opiekującym się Hospicjum w Olsztynie, obchodzili "Dzień Drzewa", sadząc "drzewko dla pokoju". Tym razem była to sadzonka orzecha szarego.

2009-10-13

Drodzy uczestnicy konkursu "Czysty Las"!

Finał konkursu już został rozstrzygnięty, komisja miała naprawdę trudny wybór spośród wielu świetnych prac - w tym roku przyznaliśmy wyjątkowo dużo nagród ex aequo. Gratuluję zarówno nauczycielom, jak i uczniom wszystkich szkół biorących udział w konkursie.

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.