Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

ODPOWIEDZI ORAZ INFORMACJE - KRAJOWY ETAP KONKURSU YPEF 2010/2011 28 KWIETNIA 2011

Informujemy, że zmianie uległa osoba kontaktowa z Regionalnej Komisji  Konkursowej w Katowicach. W związku z tym korespondencję wysyłaną do Regionalnej Komisji Konkursowej w Katowicach prosimy kierować na nazwisko: Joanna Śmigielska-Mucha.

 

Tabela zgłoszeń konkursu YPEF

 Tabela zgłoszeń uczestników województwami:

(niektóre dane-poza numerami zgłoszeń-mogą ulegać zmianom)


Uwaga!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU UCZNIÓW I NAUCZYCIELI
Z GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH!

 

MIĘDZYNARODOWY  KONKURS "MŁODZIEŻ W LASACH EUROPY" YPEF 2010/2011 TO NAJPROSTSZY I NAJWIĘKSZY KONKURS WIEDZY O LASACH I LEŚNICTWIE W EUROPIE !!!

Gimnazja w konkursie YPEF 2010/2011 !!!

 Do udziału serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli także ze szkół gimnazjalnych!

Rozpoczynamy pierwszą edycję Międzynarodowego Konkursu "Młodzież w Lasach Europy"

Rozpoczynamy pierwszą edycję Międzynarodowego Konkursu " Młodzież w Lasach Europy"

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.