Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

2010-07-14

Upłynął już termin zgłaszania prac do VI edycji konkursu ''Czysty Las". Obecnie sprawozdania konkursowe są oceniane przez regionalne komisje konkursowe.

W dniu 18 czerwca Zarząd Główny TPL powołał Centralną Komisję Konkursową w składzie: Zofia Piber (przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej), Laura Koba (przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka), Grzegorz Pawłowski i Jacek Zadura (przedstawiciele Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych), Ewa Siwiec (przedstawiciel Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych) oraz przedstawiciele TPL: Tomasz Borecki, Andrzej Kawalec i Maciej Białecki.

Centralna Komisja Konkursowa miała już pierwsze, organizacyjne spotkanie, na którym obrała swoim przewodniczącym prof. Tomasza Boreckiego. We wrześniu Centralna Komisja Konkursowa zapozna się z najlepszymi pracami wyłonionymi przez regionalne komisje konkursowe i wybierze zwycięzców konkursu.

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.