Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Zebranie Zarzadu Gównego TPL

W dniu 21 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanego Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Wiceprezesem został ponownie wybrany p. Andrzej Kawalec, zaś skarbnikiem p. Marcin Zwierzyński.

IX Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Lasu

W dniu 21 czerwca 2011r. odbyło się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie IX Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Lasu. W trakcie obrad rozpatrzono sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności TPL za 2010 rok, sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego za rok 2010, a także sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej. Obydwa sprawozdania ZG zostały jednomyślnie przyjęte w formie uchwał przez zebranych delegatów. Walne Zgromadzenie, także jednomyślnie, udzieliło absolutorium
ustępującemu Zarządowi Głównemu.
Dokonano wyboru Prezesa TPL, Którym ponownie został p. prof. Tomasz Borecki. Do Zarządu Głównego wybrani zostali p. Maciej Białecki p. Przemysław Ćwiek p. Grzegorz Dąbrowa, p. Sławomir Fiedukowicz, p. Wojciech Fonder, p. Andrzej Kawalec, p. Bożena Katarzyna Kawecka, p. Robert Tomusiak, , p. Robert Wielkowski, i p. Marcin Zwierzyński. Do Głównej Komisji Rewizyjnej wybrani zostali : p. prof. Albert Dudek, p. Tadeusz Baran i p. Andrzej Rosiński, zaś do Głównego Sądu Koleżeńskiego p. Maria
Brzozowska, p. Józef Sznajder i p. Witold Szumarski.
Dokonano zmian w statucie Towarzystwa. Zmienione zostały zasady przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia, a także zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia Koła TPL. Zebrani wysoko ocenili dotychczasowe działania Towarzystwa Przyjaciół Lasu dotyczące Międzynarodowego Konkursu YPEF i zaakceptowali plany rozwoju tego konkursu. Delegaci zobowiązali Zarząd Główny TPL do kontynuowania i wzmocnienia w przyszłych działaniach TPL konkursu "Czysty las" wraz z akcjami towarzyszącymi, umieszczenia
informacji o strukturze Towarzystwa w sprawozdaniach za następne lata, podjęcia prac w sprawie oceny możliwości uzyskania przez koła osobowości prawnej oraz do uregulowania kwestii składek członkowskich w zakresie ich wymiaru oraz egzekwowania. Koła zostały zobowiązane do składania informacji o ich stanie zgodnie z wzorem - "Kartą Koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu" (załączoną do materiałów doręczonych każdemu delegatowi, znajduje się w zakładce O nas/ Karta Koła).

Finał Krajowego Etapu Międzynarodowego Konkursu "Młodzież w Lasach Europy-Young People in European Forests" YPEF 2010/2011 zakończony!

Dnia 17 czerwca 2011, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyła się dogrywka oraz finał polskiego etapu konkursu YPEF 2010/2011.

Wizyta Towarzystwa Przyjaciół Lasu podczas Etapu Krajowego YPEF w Czechach

W dniach 3- 5 czerwca przedstawiciele Towarzystwa  Przyjaciół Lasu – prof. Albert Dudek, Anna Trzosińska oraz Katarzyna Bożena Kawecka mieli przyjemność obserwować krajowy etap konkursu YPEF w Czechach, który organizował  p.Stanislav Jansky oraz Český svaz ochránců přírody (ČSOP), przy wsparciu burmistrza miasta Pilzno.
Konkurs YPEF został połączony z Olimpiadą Ekologiczną.  Uczestnikami konkursu było 10 najlepszych drużyn z czeskich szkół, trzy osoby w każdej drużynie, wybrane z 3000 uczniów startujących na początku w konkursie.

Dogrywka!

Znane są wyniki etapu krajowego konkursu w Polsce! Ponad trzy tysiące zespołów z sześciuset dwudziestu szkół uczestniczyło 28 kwietnia w krajowym etapie konkursu YPEF 2010/2011 w Polsce. Czternaście zespołów uzyskało maksymalną ilość 50 punktów i weźmie udział w dogrywce, która odbędzie się 17 czerwca w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Więcej informacji...

Regionalne Komisje kończą pracę…

Regionalne Komisje Konkursowe w Polsce właśnie kończą swoją pracę i przesyłają wyniki do Krajowej Komisji Konkursowej, która dokona ostatecznej weryfikacji i wyłoni zwycięzców.

National Stage in PolandRegionalna Komisja Konkursowa w Zielonej Górze podczas pracy w dniu 18maja. Od lewej: Janusz Zawada - RDLP w Zielonej Górze, Jacek Śliwiński - RDLP w Zielonej Górze, Krzysztof Poczekaj - RDLP w Zielonej Górze, Edyta Bakalarz - Towarzystwo Przyjaciół Lasu (Nadleśnictwo Mieszkowice), Andrzej Szelążek - Towarzystwo Przyjaciół Lasu (Nadleśnictwo Mieszkowice).

Obchody Święta Polskiej Niezapominajki w Kudypskim Lesie.

Już po raz dziewiąty  w dniu 14 maja br.obchodzono w Leśnym Arboretum w Kudypach święto polskiej przyrody" Dzień Polskiej Niezapominajki".Święto to ma za zdanie przypominać o szacunku do przyrody,ochronie środowiska i zachowania różnorodności biologicznej kraju.W br.

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.