Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

2010-05-16

Są już wstępne listy zgłoszeń do konkursu "Czysty Las"! W zakładce Konkursy - Czysty Las edycja 2009/2010 zostały opublikowane wstępne listy zgłoszeń we wszystkich czterech kategoriach VI edycji konkursu: "Lesna Edukacja Dzieci", "Lesna Edukacja Młodzieży", "Las w sztuce" i "Leśny Patrol", a takze inne informacje o konkursie. Wpłynęło ponad 1300 zgłoszeń! Najwięcej w kategorii "Las w sztuce'".

2010-05-08

Pomimo niezakończonego jeszcze okresu nadsyłania zgłoszeń konkursowych już otrzymujemy pierwsze sprawozdania z wykonanych prac! Wiele z nich wpływa do sekretariatu Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Przypominamy, że:
- termin nadsyłania sprawozdań z prac konkursowych upływa 30 czerwca br.
- sprawozdanie należy dostarczyć do nadleśnictwa, z którym placówka współpracowała podczas konkursu.

2010-04-29

Mając na uwadze bardzo duże zainteresowanie VI edycją konkursu "Czysty Las", organizatorzy - Lasy Państwowe i Towarzystwo Przyjaciół Lasu - przedłużają termin nadsyłania zgłoszeń do VI edycji ogólnopolskiego konkursu "Czysty Las" do dnia 14 maja 2010 roku !!!

2010-04-26

Z całej Polski napływają liczne zgłoszenia do udziału w VI edycji konkursu "Czysty Las".Największe zainteresowanie wzbudzają kategorie konkursowe "Las w sztuce" i "Leśna Edukacja Dzieci". Zachęcamy do zapoznania się z materiałami "FAQ - Szkoły pytają" i "Konsultacje".

2010-02-27

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych i Prezes Towarzystwa Przyjaciół Lasu ogłosili szóstą edycję ogólnopolskiego konkursu "Czysty Las", obejmującą rok szkolny 2009/2010. Konkurs jest adresowany do placówek oświatowych wszystkich typów. W tym roku proponowane są aż cztery kategorie konkursowe.

 

2010-02-26

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie w dniach 13-14 maja 2010 r. organizuje IV Ogólnopolski Konkurs "Bajarze z Leśnej Polany", na najlepszą gawędę związaną tematycznie z kulturą ekologiczną i wiedzą o lesie. Zgłoszenia osób chętnych do udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 20 kwietnia na adres: Ośrodek Kultury Leśnej, ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów.

2010-02-26

Trwają przygotowania do europejskiego konkursu wiedzy o lasach "Young People in European Forests" YPEF 2010. Konkurs odbędzie się w roku szkolnym 2010/2011. Inicjatorami konkursu są jego polscy współorganizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Lasu i PGL Lasy Państwowe. Wkrótce ruszy strona konkursowa www.ypef.eu.

2010-02-26

W dniach 23-24 marca 2010 r. w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej SGGW w Rogowie odbędzie się VI konferencja z cyklu "Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie". Tematem konferencji będzie "Unia Europejska dla zachowania różnorodności biologicznej polskich lasów".

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.