Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

2010-02-27

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych i Prezes Towarzystwa Przyjaciół Lasu ogłosili szóstą edycję ogólnopolskiego konkursu "Czysty Las", obejmującą rok szkolny 2009/2010. Konkurs jest adresowany do placówek oświatowych wszystkich typów. W tym roku proponowane są aż cztery kategorie konkursowe.

 

Regulamin konkursu i wszystkie informacje o konkursie można znaleźć w zakładce Konkurs - Czysty Las edycja 2009/2010.

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.