Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Informacja o konkursie YPEF VIII

12/04/2018

Szanowni Państwo!
Dziękujemy za wysłanie zgłoszeń! Dzięki nim wiemy jakie jest zainteresowanie konkursem YPEF. Będzie to pomocne w organizacji pracy komisji sprawdzającej prace nadsyłane do 27 kwietnia 2018 roku.
Jeżeli pomimo braku dotychczasowego zgłoszenia, postanowią Państwo wziąć udział w konkursie, prosimy aby powiadomili Państwo organizatorów mailowo, na adres office@ypef.eu (podając liczbę zespołów)
Czekamy z ciekawością na prace tegorocznych uczestników!

pozdrawiam w imieniu organizatorów
Michał Orzechowski
YPEF Polish and International Committee

X REJONOWY KONKURS RECYTATORSKI „Las w poezji ”

17/02/2018

„To czy będzie woda i las zależy jedynie od nas”
/ J. Mirowski /

W dniu 13.02.2018r w Kinoteatrze w Zawadzkiem odbył się X Rejonowy Konkurs Recytatorski „Las w poezji”. Organizatorami konkursu byli PSP w Zawadzkiem, Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” w Zawadzkiem i Nadleśnictwo Zawadzkie, a pod względem technicznym wspomagał GOSiT w Zawadzkiem.

VI Rajd Szlakiem Leśniczówek Nadleśnictwa Zawadzkie

06/12/2017

Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” w Zawadzkiem i Nadleśnictwo Zawadzkie zorganizowali kolejny VI Rajd Szlakiem Leśniczówek Nadleśnictwa. W tym roku celem była Leśniczówka „Mosty”. Rajd rowerowy odbył się w sobotę 18.11.2017 r .

Wieczór pamięci - Witoldowi Szumarskiemu

06/12/2017

W dniu 05.12.2017 członkowie koła TPL „Las Kudypski” w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie upamiętnili jego działalność na rzecz lasów. W wieczorze tym przyświecał smutek i żal po utracie tak wybitnego znanego w całej Polsce leśnika. W wieczorze pamięci uczestniczyli również leśnicy. Podczas wieczoru wspominano jego postać, odczytano własnoręcznie napisana ścieżkę kariery zawodowej. Wspominano jego dowcipy i żarty. śp.+ Witold Szumarski wybitny leśnik, odznaczony wieloma nagrodami i odznaczeniami przedstawiciel nauki.

Podziękowanie

22/11/2017

Dnia 18.11.br. członkowie koła TPL „Las Kudypski” wybrali się w grupie ok 50 osób na wycieczkę edukacyjno-architektoniczno-krajoznawczą, zwiedzając m. in Nadleśnictwo Wipsowo. W Nadleśnictwie bardzo serdecznie przywitał nas Pan Wojciech Matuszak Nadleśniczy Nadleśnictwa Wipsowo. Z wielkim zainteresowaniem zwiedziliśmy nadleśnictwo przemieszczając się ścieżka edukacyjną „Zielony szlak” podziwiając m.in. architekturę krajobrazu. Niezmiernie ciekawie zaprojektowaną wiatę edukacyjną z oczkiem wodnym. Podziwialiśmy rosnące rodendrony, które mimo tak mrożnego klimatu jaki występuje na naszym terenie znacznie się rozrosły.

...

 

 Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 12 listopada 2017 r. zmarł

 

Ś.P.

mgr inż. Witold Szumarski


wspaniały Człowiek, członek Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Prezes Koła „Las Kudypski”

 

Cześć Jego pamięci

 

członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Lasu

 

 

 

Działania Zespołu Szkół w Lubięcinie w ramach edukacji - przyrodniczo - leśnej realizowane we współpracy z Nadleśnictwem Sława Śląska

23/06/2017

Towarzystwo Przyjaciół Lasu ma zaszczyt zaprezentować działania Zespołu Szkół w Lubięcinie w ramach edukacji - przyrodniczo - leśnej realizowane we współpracy z Nadleśnictwem Sława Śląska.
Zachęcamy do lektury pakietu materiałów zawierających między innymi sprawozdanie z działań podjętych w roku szkolnym 2016/2017.
Materiały zaprezentowano dzięki uprzejmości Pani Aliny Dżugały - liderki Koła Szkolnego TPL w Lubięcinie.

Program Leśny "Przyjaciele Lasu” dla Klas I – III w Zespole Szkół w Lubięcinie
Program leśny przeznaczony jest dla uczniów klas I -III. Został opracowany na podstawie Podstawy Programowej z dnia 30 maja 2014. Będzie realizowany w czasie zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych.
Czytaj dalej

Program Koła Szkolnego TPL w Zespole Szkół w Lubięcinie
Edukacja przyrodnicza jest ważnym elementem w edukacji dziecka, szczególnie propagowanie treści ekologicznych dotyczących ochrony naturalnego środowiska. Przybliżając relacje panujące w środowisku i towarzyszące im zagrożenia sugerujemy dzieciom styl życia i kształtujemy pozytywną postawę emocjonalną nie tylko wobec środowiska, ale również wobec drugiego człowieka
Czytaj dalej

Program Współpracy z Nadleśnictwem Sława Śląska
,,Musimy nauczyć się dbać o środowisko, w którym mamy żyć. Chodzi tylko o to, czy nauczymy się tego na czas”
Czytaj dalej

Sprawozdanie z realizacji Programu edukacji przyrodniczo – leśnej we współpracy z Nadleśnictwem Sława Śląska
Sprawozdanie zawiera wszystkie ogólne działania podjęte przez Zespół Szkół w Lubięcinie w celu realizacji edukacji przyrodniczo – leśnej we współpracy z Nadleśnictwem Sława Śląska. Dodatkowo zawiera informacje dotyczące realizacji zajęć w grupach uczniów klas I - III oraz klas IV – VI należących do Koła Szkolnego Towarzystwa Przyjaciół Lasu utworzonego w szkole w bieżącym roku szkolnym.
Czytaj dalej

XV Walne Zgromadzenie TPL

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.