Strona główna

Władze V kadencji

Zarząd Główny:
prof. dr hab. Tomasz Borecki - Prezes
Andrzej Kawalec - Wiceprezes
Marcin Zwierzyński - Skarbnik
Bernadeta Andrzejewska
Henryk Bolejko
Maria Brzozowska
Przemysław Ćwiek
Jacek Grzebisz
Karolina Gizińska
Bożena Kawecka
Albert Stoma
Robert Wielkowski

Główna Komisja Rewizyjna:
Ewa Nowak - Kowalska - Przewodnicząca
Tadeusz Baran
dr hab. prof. SGGW Albert Dudek

Główny Sąd Koleżeński:
Tadeusz Partyka
Jerzy Korzeniewski
Józef Sznajder

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.