Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

XI REJONOWY KONKURS RECYTATORSKI „Las w poezji”

27/03/2019

„Tylko drzewom w lesie można powiedzieć wszystko… ”

 Główne cele konkursu to: rozpowszechnianie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej, kształtowanie zainteresowań uczniów, stworzenie uczniom możliwości prezentacji umiejętności recytacji na podstawie znanych utworów literackich oraz utworów własnego autorstwa, nauka zdrowej rywalizacji, rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody.
Uczestnicy wystąpili w dwóch grupach: młodsza ( I kategoria: dzieci przedszkolne i II kategoria: dzieci kl. I-III szkoły podstawowej) oraz grupa starsza (III kategoria: dzieci kl. IV-VI szkoły podstawowej i IV kategoria: młodzież kl. VII-VIII i szkół ponadpodstawowych).
Jury 8-osobowe (przedstawiciele Nadleśnictwa Zawadzkie, TPL „Dolina Małej Panwi”, Rady Rodziców PSP Zawadzkie, BiK w Zawadzkiem, nauczyciele poloniści) pod przewodnictwem p. Józefa Mirowskiego oceniało recytacje uczestników, biorąc pod uwagę następujące kryteria: wybór utworu literackiego zgodnie z tematyką i celami konkursu, dykcja i intonacja, opanowanie tekstu na pamięć i interpretację, dobór środków przekazu artystycznego, ogólne wrażenie artystyczne. Poziom wykonania utworów był bardzo wysoki. Uczestnicy w leśnej scenerii prezentowali utwory literackie wykorzystując rekwizyty, przebrania, podkłady muzyczne. Komisja konkursowa przyznała:
w młodszej grupie wiekowej:
KATEGORIA: PRZEDSZKOLE
I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji – Karolina Szłapa - PP Nr 2 z Oddz. Integracyjnym w Zawadzkiem
II miejsce – Oliwia Obcina - PP Żędowice
III miejsce – Nikodem Rataj - PP Nr3 w Zawadzkiem
Wyróżnienia
Łucja Imiełowska -  PP Nr 2 z Oddz. Integracyjnym w Zawadzkiem
Natalia Kowalczyk -  PP Nr3 w Zawadzkiem

KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE Kl. I-III
I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji – Paulina Kłaptocz - PSP Zawadzkie
II miejsce – Martyna Skorzycka - PSP Zawadzkie
III miejsce – Kinga Sowińska - PSP Zawadzkie
Wyróżnienia:
Anna Nawrot  - PSP Zawadzkie
Wojciech Basa  - NSP w Bzinicy Starej

w starszej grupie wiekowej:
KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE KL. IV-VI
I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji – Natalia Stranc - PSP Zawadzkie
II miejsce – Kinga Kałmucka - PSP Zawadzkie
III miejsce – Lena Pazdyga - PSP nr1 Krupski Młyn
Wyróżnienie:
Marta Kolibaba  - PSP Zawadzkie
Kinga Marek  - ZSG Żędowice  -    -

KATEGORIA: GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji – Kamila Ibrom  - PSP Zawadzkie
II miejsce – Karolina Ptasznik  -    - PG Jemielnica
III miejsce – Rafał Sowa  -    - NSP w Bzinicy Starej

Wyróżnienie:
Martyna Jamrozik  - PG nr1 Zawadzkie
Mikołaj Pamuła -    - ZSP w Zawadzkiem

Nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych, znaczki okolicznościowe oraz upominki dla uczestników ufundowali: Nadleśnictwo Zawadzkie, Rada Rodziców PSP Zawadzkie i TPL „Dolina Małej Panwi.
Konkurs recytatorski to świetna integracja wielu szkół, przedszkoli, nauczycieli, dzieci i młodzieży. Sala widowiskowa kinoteatru pełna widzów. Konkurs wzbogaciły prezentacje multimedialne: przyrodnicza oraz Konkursy „Las w poezji” w minionych latach, przygotowane przez p. Jolantę i Grzegorza Zajączkowskich. Starsza grupa i goście podczas oczekiwania na wyniki konkursu obejrzeli film przyrodniczy pt. „Magia sosnowego boru”. W czasie przerw prezentował się Michał Krzyżostaniak z kl. 5b PSP Zawadzkie – grając na waltorni. Duże podziękowania należą się zaangażowanej grupie nauczycieli z PSP w Zawadzkiem, opiekunom grup i wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie i organizację konkursu. Koordynatorami organizacji konkursu były Maria Andrzejewska, Jolanta Zajączkowska, Agnieszka Jamrozik. Była to wspaniała impreza z zakresu edukacji leśno-przyrodniczej i polonistycznej.

                                                                            Maria Andrzejewska


Przedszkola i szkoły, które uczestniczyły w konkursie:
Publiczne Przedszkole Nr2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem, Publiczne Przedszkole Nr3 w Zawadzkiem, Publiczne Przedszkole w Żędowicach, Publiczne Przedszkole w Kielczy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Żędowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kielczy im. Wincentego z Kielczy, Szkoła Podstawowa nr 1 w Krupskim Młynie, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolonowskiem, Publiczna Szkoła Podstawowa w Staniszczach Wielkich-Kolonowskie 3, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bzinicy Starej, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem, Publiczne Gimnazjum Nr1 w Zawadzkiem, Publiczne Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa w Jemielnicy, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem ( LO i Technikum).

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.