Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

Spotkanie przyjaciół lasu nad jeziorem Polskie Sosny

28/06/2016

     W piątek 17 czerwca br. w godzinach popołudniowych członkowie oraz sympatycy szczecineckiego Koła Towarzystwa Przyjaciół Lasu spotkali się nad jeziorem Polskie Sosny w terenowym obiekcie edukacyjnym Nadleśnictwa Czarnobór. Celem spotkania było uczczenie Dnia Przyjaciół Lasu w powiązaniu z obrzędem Nocy Świętojańskiej.

      Przyjaciół lasu powitał nadleśniczy Nadleśnictwa Czarnobór Pan Sławomir Cichoń , po czym spotkanie rozpoczęło się wygłoszeniem przez Kol. Ilonę Mielewczyk prelekcji w formie prezentacji multimedialnej na temat kulturotwórczej roli lasu oraz przybliżeniem zwyczajów świętojańskich przez Kol. Jadwigę Partykę. W trakcie imprezy znaczenie lasu i jego mieszkańców w rozwoju muzyki w mistrzowskim stylu prezentował Kol. Grzegorz Herbaczewski, poświęcając szczególną uwagę historii muzyki myśliwskiej i drodze jaką przebyła, począwszy od prostych sygnałów myśliwskich aż po utwory wielkich kompozytorów muzyki poważnej.

      W spotkaniu uczestniczyło prawie 70 osób, a w jego trakcie odbył się konkurs na najładniejszy wianek świętojański oraz uhonorowano obecne na nim Janiny i Janka. Było też pieczenie i degustacja świeżo upieczonego chleba, puszczanie wianków i śpiewy piosenek biesiadnych, szczególnie zalotnych i miłosnych.

      Mimo niesprzyjającej w tym dniu, deszczowej pogody uczestnicy spotkania bawili się doskonale. Jedynie wiatr utrudniał pływanie wianków i spychał je na brzeg jeziora. Humor jednak dopisywał, a na zakończenie pojawiły się wesołe tańce.

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.