Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

VIII REJONOWY KONKURS RECYTATORSKI „Las w poezji ”

15/03/2016

"Tylko drzewom w lesie wszystko można powiedzieć…"

W dniu 9.03. 2016r w Kinoteatrze w Zawadzkiem odbył się VIII Rejonowy Konkurs Recytatorski „Las w poezji”.

Organizatorami konkursu byli PSP w Zawadzkiem, Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” w Zawadzkiem i Nadleśnictwo Zawadzkie, a pod względem technicznym wspomagał GOSiT w Zawadzkiem.
Do konkursu zgłoszono 68 uczestników z 20 placówek oświatowych:PSP Nr1 w Kolonowskiem, PSP Staniszcze Małe-Spórok, PSP Staniszcze Wielkie Kolonowskie 3, PSP z Oddz. Przedszkolnym w Piotrówce, NSP w Bzinicy Starej, ZSG w Żędowicach ( SP i Gimnazjum), ZSG w Kielczy( SP), ZS w Krupskim Młynie, PSP Zawadzkie, ZSS w Zawadzkiem, PG Nr1 w Zawadzkiem, PG w Kolonowskiem, ZSP w Zawadzkiem, PP Nr2 w Zawadzkiem, PP Nr3 w Zawadzkiem, PP w Kielczy i PP w Żędowicach. Konkurs cieszy się dużą popularnością.

Główne cele konkursu to: rozpowszechnianie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej, kształtowanie zainteresowań uczniów, stworzenie uczniom możliwości prezentacji umiejętności recytacji na podstawie znanych utworów literackich oraz utworów własnego autorstwa, nauka zdrowej rywalizacji, rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody.

Uroczystego otwarcia imprezy dokonali Prezes TPL Maria Andrzejewska, Dyrektor PSP Małgorzata Rabicka i Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Zawadzkie Zbigniew Brzeziński oraz występ Martynki Jamrozik z PSP Zawadzkie, która przepięknie zagrała na rogu.

Uczestnicy wystąpili w dwóch grupach: młodsza ( kat. przedszkola i kat. kl. I-III szkoły podstawowej) i starsza (kat. kl.IV-VI szkoły podstawowej i kat. klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne). Jury 5-osobowe ( przedstawiciel Nadleśnictwa Zawadzkie, TPL „Dolina Małej Panwi”, Rady Rodziców i Rady pedagogicznej z PSP Zawadzkie, kierownika ds. kultury w Zawadzkiem ) oceniało recytacje uczestników, biorąc pod uwagę następujące kryteria: wybór utworu literackiego zgodnie z tematyką i celami konkursu, dykcja i intonacja, opanowanie tekstu na pamięć i interpretację, dobór środków przekazu artystycznego, ogólne wrażenie artystyczne. Poziom wykonania utworów był bardzo wysoki. Uczniowie w leśnej scenerii prezentowali utwory literackie wykorzystując rekwizyty, przebrania, podkład muzyczny. Komisja konkursowa przyznała:

w młodszej grupie wiekowej:

KATEGORIA: PRZEDSZKOLE

I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji

Martyna Skorzycka PP Nr 2z Oddz. Integracyjnym w Zawadzkiem

II miejsce

– Łucja Kwiatek PP Nr 2 z Oddz. Integracyjnym w Zawadzkiem

III miejsce

– Martyna Brol PP Żędowice

Wyróżnienia

Filip Wilimczyk PP Nr 3 z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem

Agata Nowosielska PP Żędowice

Zuzanna Grondes – PP Kielcza

KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE Kl. I-III

I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji – Amelia Witoszek PSP Zawadzkie

II miejsce – Pola Markowska PSP Nr1 Kolonowskie

III miejsce – Natalia Stranc i Wiktoria Winkler PSP Zawadzkie

Wyróżnienia:

Kinga Marek ZSG Żędowice

Franciszek Bujara ZSG Kielcza

Lena Pazdyga ZS Krupski Młyn

Natalia Mosoń ZSS w Zawadzkiem

w starszej grupie wiekowej:

KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE KL. IV-VI

I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji – Dominik Żyłka PSP Zawadzkie

II miejscePatryk Wiertel PSP Zawadzkie

III miejsceEmilia Klonz PSP Zawadzkie

Wyróżnienie:

Natalia Mrohs ZSG Żędowice

Jakub Piaskowski PSP Nr1 Kolonowskie

Anna Macioł PSP Staniszcze Małe-Spórok

KATEGORIA: GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

I miejsce i tytuł Mistrza Recytacji – Filip Koprek PG Kolonowskie

II miejsceMaksymilian Labus ZSG Żędowice

III miejsceMaria Sobol PG Krupski Młyn

Wyróżnienie:

Dagmara Pflaum PG Kolonowskie

Emila Konieczko ZSP Zawadzkie

Nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych oraz upominki dla uczestników ufundowali: Nadleśnictwo Zawadzkie i Rada Rodziców PSP Zawadzkie.

Była to kolejna wspaniała impreza z zakresu edukacji leśno-przyrodniczej i polonistycznej, jednocześnie integrującadzieci, młodzież inauczycieli wielu szkół, przedszkoli z terenu administracyjnego Nadleśnictwa Zawadzkie. Sala widowiskowa kinoteatru pełna widzów. Konkurs wzbogaciła prezentacjamultimedialnao tematyce przyrodniczej i filmiki prezentujące popisy uczestników konkursów z wcześniejszych lat przygotowane przez p. Jolantę Zajączkowską nauczycielkę przyrody z PSP Zawadzkie. Duże podziękowania należą się zaangażowanej grupie nauczycieli z PSP w Zawadzkiem, opiekunom grup i wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie i organizację konkursu. Koordynatorami organizacji konkursu były Maria Andrzejewska, Jolanta Zajączkowska, Danuta Bartosik, Beata Brzezińska z PSP Zawadzkie oraz Agnieszka Jamrozik specjalista ds. edukacji w Nadleśnictwie Zawadzkie (członkowie TPL).

Maria Andrzejewska

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.