Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

2010-06-14

W dniu 9 czerwca 2010 r. w Sali Rady Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie odbyło się VIII Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Lasu. Zebrani przyjęli uchwały zatwierdzające sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności TPL oraz sprawozdanie finansowe TPL za 2009 r.

 

 

 

W związku z rezygnacją kolegów Ireneusza Kiryka i Witolda Szumarskiego z funkcji członków Zarządu Głównego wybrano nowych członków Zarządu Głównego: Roberta Tomusiaka i Marcina Zwierzyńskiego.

 

 

 

W dyskusji omawiano nowe kierunki działań Towarzystwa, zarówno programowe, związane z promocją rozwiązań prawnych służących poprawie czystości polskich lasów, jak i organizacyjne, związane z podjęciem nowej międzynarodowej inicjatywy - konkursu YPEF (Young People in European Forests).

 

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.