Nasi partnerzy:

Image

Koła Terenowe TPL:

Strona główna

2010-06-01

Rajd Towarzystwa Przyjaciół Lasu

W sobotę 29 maja br. na terenie Nadleśnictwa Borne Sulinowo odbył się I Rajd Leśny zorganizowany przez Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu w Szczecinku. W rajdzie brała udział młodzież szkół ponadpodstawowych z Bornego Sulinowa, Jelenia, Silnowa oraz Złocieńca. Pokonując ponad 10-kilometrowa trasę, uczestnicy rajdu poza poznawaniem terenów popoligonowych, istniejących jeszcze śladów pobytu wojsk radzieckich oraz obserwacji typowej dla tych terenów roślinności, mieli także możliwość wykazania się wiedzą w zakresie zasad korzystania z lasu, orientacji w terenie, ochrony przeciwpożarowej lasów, rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt, wielofunkcyjnych funkcji lasów, a także udzielania pierwszej pomocy w warunkach leśnych. Zakończenie rajdu miało miejsce w Wojewódzkim Ośrodku Szkoleniowym Państwowej Straży Pożarnej, gdzie młodzież zapoznała się z nowoczesnym sprzętem służącym do gaszenia pożarów oraz z warunkami występującymi czasie akcji ratowniczych, co doskonale uzmysławia przejście przez komorę dymową. Prezentacji sprzętu gaśniczego oraz informacji o zadaniach należących do straży pożarnych udzieliła młodszy aspirant Beata Bajor.

   Pozostali strażacy, łącznie z kierownictwem Ośrodka w tym czasie brali udział w akcjach ratowniczych w terenach dotkniętych powodziami. W trakcie zwiedzania Ośrodka odbył się także pokaz gaszenia pożaru leśnego przy użyciu śmigłowca. Nadleśniczy Pan Ryszard Szatkowski zaprezentował również możliwości gaśnicze specjalnego samochodu patrolwo-gaśniczego służącego do likwidacji pożarów leśnych w zarodku oraz do dogaszania pożarzysk. Na zakończenie na uczestników rajdu czekała smaczna grochówka oraz nagrody za wykazanie najlepszej wiedzy o lesie, szczególnie w zakresie ochrony przeciwpożarowej lasu, co było wiodącym celem rajdu. Wszyscy otrzymali okolicznościowe znaczki oraz foldery promujące walory przyrodnicze Pojezierza Drawskiego.     

           Współorganizatorami rajdu byli również Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie - Wydział Zamiejscowy w Złocieńcu, Stowarzyszenie Przyrodników "Ostoja Pomorska" w Złocieńcu oraz Zespół Szkół i Nadleśnictwo w Bornym Sulinowie. Mimo trwającej deszczowej aury w dniu rajdu była piękna pogoda zachęcająca do wędrówki, co było widoczne wśród uczestników imprezy.

 

Wystąpienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych p. Adama Wasiaka i Prezesa TPL p. prof. Tomasza Boreckiego do uczestników II edycji konkursu YPEF.

 

Wystąpienie p. Adama Wasiaka - Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, do uczestników III edycji konkursu YPEF - Młodzież w Lasach Europy.

 

 

Wywiad z Ministrem Januszem Zaleskim - Podsekretarzem Stanu i Głównym Konserwatorem Przyrody w Ministerstwie Środowiska.